Leśnicy

Administracja Lasów Państwowych

oznaki

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1946 r.


Wzór orła umieszczanego na czapkach


Patki umieszczane na kołnierzach kurtek, płaszczy i bluz