Lotnictwo Cywilne1977    Stopnie
Literatura:

Dz. Urz. Min. komunikacj z 1977 r. nr 18 poz. 155 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 sierpnia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umundurowania służbowego pracowników Centralnego Zarządu Lotnictwa Cywilnego oraz Zarządu Ruchu lotniczego i Lotnisk komunikacyjnych.Linki: