Kontrola Skarbowa

oznaki

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r.


Znaki identyfikacyjne noszone są na zasadniczych składnikach umundurowania w połowie długości górnej części lewego rękawa.


Wzór znaku pracownika zatrudnionego w Ministerstwie Finansów

Wzór znaku pracownika zatrudnionego w urzędzie kontroli skarbowej