Kontrola Skarbowa

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 maja 1924 r.


Oznaczenia dystynkcji noszone są rękawach kurtki i płaszcza.


urzędnik XI stopnia sł.

urzędnik X stopnia sł.

urzędnik IX stopnia sł.
urzędnik VIII stopnia sł.

urzędnik VII stopnia sł.urzędnicy VII i VIII stopnia sł. noszą dodatkowo wzdłuż całego kołnierza pod wypustką taśmę złotą