Inspekcja Transportu Drogowego - ITD

2001 - utworzona
2002    Stopnie
Mundury
2004    Stopnie
Mundury
Literatura:

Dz.U. z 2001 r. nr 125 poz. 1371 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Dz.U. z 2002 r. nr 131 poz. 1113 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego.

Dz.U. z 2004 r. nr 30 poz. 258 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego.Linki:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego