Inspekcja Celna

oznaki

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r.





Znak identyfikacyjny funkcjonariusza Inspekcji Celnej







Oznakowanie pojazdów służbowych IC

Podświetlana tablica na dachu pojazdu


Napis po obu stronach pojazdu