Władze Górnicze1931    Stopnie
Mundury
Oznaki
Literatura:

Dz.U. z 1931 r. nr 21 poz. 124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o umundurowaniu i oznakach służbowych urzędników władz górniczych.Linki: