Władze Górnicze

mundury

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r.


Umundurowanie w kolorze czarnym, guziki z żółtego metalu

Umundurowanie urzędników władz górniczych

XII - VIII st. sł.


VII - V st. sł.


IV - III st. sł.


kurtka

płaszcz