Biuro Ochrony Rządu - BOR

Powołane w 2001r.
Poprzednio Jednostka Wojskowa Nr 1004 - Biuro Ochrony Rządu

1924 - brygada ochronna, Oddział Zamkowy -> MSW
1944 - Wydział Ochrony Rządu
1956 - Biuro Ochrony Rządu -> MSW
1990 - Jednostka Wojskowa
1997 - Biuro Ochrony Rządu JW -> MON
2000 - Biuro Ochrony Rządu JW -> MSW
2002    Pagony
Czapki
Pagony i czapki
Mundury
Oznaki
    Pytania
Literatura:

Dz.U. z 1999 r. nr 2 poz. 6 Ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. o czasowym podporządkowaniu niektórych jednostek wojskowych.

Dz.U. z 2001 r. nr 27 poz. 298 Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.

Dz.U. nr 124 poz. 1062 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.Linki:

www.bor.gov.pl