Biuro Ochrony Rządu

oznaki

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r.Oznaka korpusu osobowego
Biura Ochrony Rządu

Oznaka organizacyjna
Biura Ochrony Rządu


Oznaki przynależności państwowej


Orzeł na czapki Biura Ochrony Rządu